2018-12-09 15:30

Senaste nytt |

Vi har upphört med vår uppfödning tills vidare. Hemsidan är under avveckling. Om du trots det vill ha kontakt maila eller ring

2018-09-08 Vägning och mätning är gjord på 5-månadersdagen

Bilden på Ylva med tjädern får ligga kvar tv.

F-kullens viktutveckling

 

Till dagbokens augustiblad

 

Stormkulens Bäste-Bork - provresultat
Usvasuon Ylva - provresultat