2018-09-10 9:54

Senaste nytt |

Vi har valt att stänga ned gästboken eftersom det har visat sig att det är lätt och glömma bort att titta i den med viss kontinuitet.

Om du vill ha kontakt maila eller ring

2018-09-08 Vägning och mätning är gjord på 5-månadersdagen

Bilden på Ylva med tjädern får ligga kvar tv.

F-kullens viktutveckling

 

Till dagbokens augustiblad

 

Stormkulens Bäste-Bork - provresultat
Usvasuon Ylva - provresultat