2016-09-25 14:13

Våra hundar December 2017

2016-09-24--25 Valpträff 1 med E-kullen

Så har den första valpträffen med E-kullen genomförts. Vi jobbade i huvudsak med följsamhet, inkallning och stadga. Deltagande hundar var Erkki, Elsa, Eira, Elva och Enya. Valparna har utvecklats jämnt och fint. Samtliga var lugna och trygga och de hade alla bra pälsar.