2018-04-16 9:39

Våra hundar | April 2018

04-17 Stormkullens F-kull

På kvällen den 8 april födde Ylva 4 hanar och 3 tikar inom loppet av ca 2,5 h. Valparnas medelvikt, dag 1, var strax under 500 g. Kullen är jämn.

Idag är valparna 9 dagar. Allt är väl. De äter och sover. Det är tyst i lyan. Ylva har haft lite feber den första veckan efter förlossningen men nu är tempen åter normal.

När valparna passerat 3 veckor, d v s efter den 29 april, kommer jag att återkoppla till dem som står på valplistan. Då avgörs det vilka som "får" valpar. När vi är överens kommer jag att ta en handpenning om 3500 kr. När valparna passerat 6 veckor, d v s efter den 13 maj, fördelas valparna till de blivande ägarna. Återstoden av köpeskillingen, 10 000 kr, betalas i samband med hämtning och avtalsskrivning. Valparna är leveransklara efter den 3 juni.