2015-07-08 13:23

Våra hundar | SE JCH Stormkullens Coppy-Caliber (Coppi)

2015-08-01

Coppi är efter SE UCH SE JCH Strävsam Caliber och SE UCH SE JCH Tina

Coppi var tidigt jaktmogen och tog 1 UKL i oktober 2010. Hösten 2013 hade han gått hela vägen och blev SE JCH. Jag har jagat mycket med Roul & Coppi och går igod för att han verklgen är en gedigen jakthund. Han gör sällan bort sig utan levererar gång på gång, vilket även han visat på jaktproven.

Coppi har A-höfter och han har Excellent på utställning. Han har två kullar i Norge som ser riktigt lovande ut.